แนวทางการปฏิบัติของ คกก.การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2554 เวลา 15.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1303 ท่าน