รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (ทต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2554 เวลา 11.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2742 ท่าน