การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2552 เวลา 09.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1406 ท่าน