(ทต.ทุ่งกระเชาะ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2555 เวลา 14.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 494 ท่าน