(อบต.ประดาง) ประมูงจ้างด้วยระบบดิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E1/2555 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2555 เวลา 09.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 576 ท่าน