(อบต.แม่ต้าน) ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ลง 5 ก.ค. 55  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2555 เวลา 10.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 558 ท่าน