(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2555 เวลา 09.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 524 ท่าน