ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2555 เวลา 11.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 839 ท่าน