ตัวอย่าง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2555 เวลา 11.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 666 ท่าน