แบบสำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.  
 

แบบสำรวจนี้ สำหรับ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศน์ นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ของ อปท. เท่านั้น
    ทั้งนี้ ให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวกรอกแบบสำรวจฯ และส่งให้ งานบริหารทั่วไป สถจ.ตาก ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2555 เวลา 21.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1043 ท่าน