แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังประจำปี 2555  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2555 เวลา 10.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 4630 ท่าน