(อบต.วังหิน) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ จำนวน 4 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2556 เวลา 10.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 409 ท่าน