การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2552 เวลา 15.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1027 ท่าน