(อบต.แม่หละ)ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2556 เวลา 10.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 397 ท่าน