(ทต.แม่กลอง)ประกาศสอบราคาโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7 ม.1 บ้านแม่กลองใหม่ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2556 เวลา 10.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 472 ท่าน