แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2556 เวลา 13.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1170 ท่าน