ผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล info (จัดเก็บรายได้)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 15.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 476 ท่าน