รับโอนข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2552 เวลา 08.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1052 ท่าน