(ทม.ตาก) ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสื โครงการปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2556 เวลา 11.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 357 ท่าน