(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเว,ล์ บ้านปางสังกะสี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2556 เวลา 12.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 393 ท่าน