ประชาสัมพันธ์ "ท้องถิ่นเข้มแข็ง : ประชาชนเป็นสุข"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2556 เวลา 16.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 509 ท่าน