ติดตามรายงานการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2556 เวลา 11.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 292 ท่าน