รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ info ภาษีที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2556)  
 

ทต.ท่าสายลวด อบต.เกาะตะเภา ด่านแม่ละเมา แม่กาษา แม่สอง แม่อุสุ และโมโกร ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2556

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2556 เวลา 14.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 376 ท่าน