รับฟังการสัมภาษณ์สด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 

เชิญรับฟังการสัมภาษณ์สด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของ อปท. ในวันที่ 9 ตุลาคม  2556 เวลา 07.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท. 102)

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2556 เวลา 16.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 656 ท่าน