อบต.ยกกระบัตร ประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน 4 โครงการ  
 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
2. โครงการจัดซื้อถังน้ำพลาสติก
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้ในสำนักงาน
4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2556 เวลา 15.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 439 ท่าน