(ทต.ทุ่งกระเชาะ)ประกาสสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2556 เวลา 13.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 391 ท่าน