(อบต.แม่หละ)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลเจ้าพ่อโมกขละ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หละ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2556 เวลา 16.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 457 ท่าน