(ทน.แม่สอด) ประมูลจ้างด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒๔/๒๕๕๖ การจ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 14.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 310 ท่าน