การจัดสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 สำหรับโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 13.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 533 ท่าน