ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่2/2556 ที่หนังสือ กษ 1917/ว.355 ลว.6 พ.ย. 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2556 เวลา 11.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1235 ท่าน