เข้าถึงได้ที่ www.dlaapplicant.com
การสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ย. 2556 เวลา 21.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 430 ท่าน