ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่2/2556 ที่ ตก 0023.3/ว18555 ลว. 26 พ.ย. 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2556 เวลา 09.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 352 ท่าน