ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 256 ท่าน