ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง อบต.โมโกร  
 

อบต.โมโกร จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 055500004

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 09.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 271 ท่าน