แบบตอบรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินฯ  
 

สำหรับโครงการได้แจ้งไปยัง สถอ.ทุกแห่งแล้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2557 เวลา 12.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 648 ท่าน