“วันรักและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
 

นายสงกรานต์  ไมยวงษ์  ท้องถิ่นจังหวัดตาก เปิดงาน “วันรักและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น”   ณ  วันเวฬุวัน  หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด    จังหวัดตาก   ด้วยกองทุนสวัสดิภาพตำบลแม่ปะ   โดยเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาดั้งเดิมเกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้าน มีกลุ่มผู้สูงอายุ  ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ร่วม 500 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2552 เวลา 15.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1621 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย