อบต.ท้องฟ้าประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม้วขุนห้วยตาก จำนวน 2 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2557 เวลา 09.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 282 ท่าน