ชี้แจงความล่าช้าของการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2552 เวลา 16.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1046 ท่าน