ลงทะเบียนโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ  
 

อปท. ที่ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธภาพการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. จ.ตาก ประจำปี 2557  ให้โอนเงินค่าลงทะเบียนรายละ 500.- บาท เข้าบัญชี "เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สนง.ท้องถิ่น จ.ตาก" เลขที่ 603-6-04300-7 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก และสำเนาหลักฐานโอนเงิน ให้ สถจ.ตาก ทางโทรสาร 0-5551-5246 โดยด่วน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2557 เวลา 17.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 306 ท่าน