ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลการชำระภาษี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 16.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 235 ท่าน