ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการ  
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด ตาก ประจำปี 2557
หากแก้ไขติดต่อ 055-514483 ต่อ 3
ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 17.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 317 ท่าน