การเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2557 เวลา 09.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 299 ท่าน