โครงการครอบครัวอบอุ่น.. พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2557 เวลา 09.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 373 ท่าน