อบจ.ตากประกาศสอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 09.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 278 ท่าน