อบจ.ตากประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักนักกีฬา (ครั้งที่ 2)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 09.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 268 ท่าน