(อบต.ด่านแม่ละเมา)ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 13.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 247 ท่าน