การประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษาและกิจกรรมการปรกวดโครงการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมประจำปี 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 14.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 299 ท่าน