ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีถือจ่าย (ครูผู้ดูแลเด็ก) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 

ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลบัญชีถือจ่ายตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อ
คุณรุ่งรัตน์ เบอร์ 055-514483 ต่อ 3

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2557 เวลา 09.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 729 ท่าน