เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระบบ e-plan ที่หนังสือ ด่วนที่สุด ตก 0023.3/ว474 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2557 เวลา 10.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 427 ท่าน