(ทต.สามเงา) ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาลซอย 7  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2557 เวลา 14.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 333 ท่าน